Valgfri efteruddannelse

Trafikselskabet, kundeservice og billettering

2023

Deltageren har, efter gennemført uddannelse, kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab og kender de gældende kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører i den kollektive trafik.

På denne baggrund kan deltageren selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil, gennemføre god og kompetent kundebetjening samt foretage korrekt afregning over for busselskabet.