Valgfri efteruddannelse

Tanktransportforebyggelse af uheld m.m.

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om skadesog uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller intervenerende indsats.

Ligeledes kan deltageren gennem praktisk forebyggende adfærd kombinere og behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med deltagerens anvendelse af udstyr og/eller køretøj.

Dette opnås gennem praktiske øvelser med udstyr og køretøj. I forbindelse med uddannelsen vil deltageren gennemgå en holdningsbearbejdende proces, hvor deltagerens adfærd understøttes, således at denne agerer i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger.

Samtidig vil deltageren kunne anvende erfaringerne fra uddannelsen og sit daglige arbejde til at bedømme sine muligheder og afgøre hvilke opgaver, som kan varetages forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet.

  • Teori om skadesog uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer
  • Brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse i forbindelse med tanktransport
  • Selvstændig løsning af situationer, der kræver målrettet støttende og/eller intervenerende indsats
  • Praktisk forebyggende adfærd ved korrekt behandling af udstyr og/eller køretøj for at undgå uheld
  • Praktiske øvelser med udstyr og køretøj
  • Holdningsbearbejdende proces for at agere i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger
  • Bedømmelse af muligheder og varetagelse af opgaver før det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet