Valgfri efteruddannelse (Nr. 48488)

Skadestop for erhvervschauffører

2023

Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om:

  • Udsyn fra førerpladsen
  • Pladsforhold
  • Køretøjets manøvreegenskaber
  • Vurdering af øvrige risikoforhold
  • Energiøkonomisk kørsel

Deltageren kan, i køretøj over 3.500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses.Deltageren kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. Deltageren kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr.