Valgfri efteruddannelse

Samarbejde og konflikthåndtering i kollektiv trafik

2023

Deltageren kan efter gennemført kursus handle selvstændigt, serviceorienteret og samarbejdsparat i løsning af de arbejdsopgaver, som kræver interaktion med kolleger, kunder, trafikanter og samarbejdspartnere.

Deltageren kan desuden håndtere konflikter og vanskelige kundesituationer, herunder afvise passagerer, hvis de udgør en fare eller væsentlig gene for sikkerheden eller andre passagerer. Deltageren kan på basis af sin viden om forhold, der skaber mistrivsel og konflikter, samt gældende overenskomster, lokale aftaler, lovgivning og kollektive beslutningsprocesser handle hensigtsmæssigt og forebyggende og skabe samarbejde og konfliktløsning, der fremmer trivsel og arbejdsmiljø.