Valgfri efteruddannelse

Rutebuschaufførens arbejdsopgaver

2023

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik. Dette inkluderer at anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil, foretage fejlrapportering, udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel, benytte kommunikationsudstyr i busserne og anvende mikrofonbetjening.