Valgfri efteruddannelse

Rutebuschauffør

2023

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik.

Dette inkluderer at anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil, foretage fejlrapportering, udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel, benytte kommunikationsudstyr i busserne og anvende mikrofonbetjening. Desuden kan deltageren, på grundlag af instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde både indvendigt og udvendigt på busserne. Dette omfatter planlægning og gennemførelse af daglig og grundig rengøring af bussen, sikker rengøring baseret på kendskab til sikkerhedsdatablade samt arbejdsmiljøregler og rengøring af sanitære forhold i bussen.