Valgfri efteruddannelse

Modulvogntog og sammenkobling og regler

2023

Deltageren kan i praksis:<br>- Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde.

Deltageren har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:

  • Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog
  • Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
  • Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre

Deltageren har viden om:

  • Hvorledes man holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog
  • Af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde
  • Anvendelse af gældende regler for sammenkoblingsmuligheder for modulvognt
  • Læsning af modulvogntog under hensyntagen til akseltryk og lignende forhold
  • Kendskab til det særligt udpegede vejnet for modulvognt
  • Opdatering af regler vedrørende kørsel med modulvogntog