Valgfri efteruddannelse

Lastsikring og stuvning af gods

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser. Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

  • Læsning og surring af gods på en sikker måde
  • Almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af godstyper
  • Vedligeholdelse af surringsgrej
  • Udfyldning af nationale og internationale fragtbreve
  • Foranstaltninger ved godsets beskadigelse