Valgfri efteruddannelse

Kørsel med specialkøretøjer

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, betjene specialkøretøjer i kollektiv trafik. Dette omfatter køretøjer til særlig personbefordring, skolevogne og køretøjer til offentlig servicetrafik.

Deltageren har viden om køretøjernes tekniske udførelse og funktioner samt regler omkring deres anvendelse og sikkerhed. Deltageren kan udføre sikkerheds- og førstehjælpsarbejde og kan indgå i et samarbejde med myndigheder, samarbejdspartnere og brugere af specialkøretøjerne. Deltageren kan anvende IT-systemer til støtte for kørslen og opgaveløsningen.