Valgfri efteruddannelse

Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner

2023

Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.

Deltageren kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed. Deltageren kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, beregnet til vejbaner.

  • Udførelse af vintertjeneste baseret på grundlæggende viden om emnet
  • Håndtering af miljøbelastning og sikkerhed
  • Betjening af plove og saltspredere til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg beregnet til vejbaner