Valgfri efteruddannelse (Nr. 45081)

Gods- og personkontrol

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udføre kontrol af gods og/eller personer for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser inden for transporterhvervet.

Deltageren kan udføre kontrol i henhold til virksomhedens standarder, sikre transportens rettidighed og overensstemmelse med godsets/ personernes karakter og sikre sig selv og andre i forbindelse med gennemførelse af kontrol.