Valgfri efteruddannelse (Nr. 45083)

Førstehjælp ved ulykker og personskade

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, give førstehjælp ved ulykker og personskade, der opstår i forbindelse med transporterhvervet.

Deltageren kan håndtere og behandle mindre skader og iværksætte førstehjælp i nødsituationer indtil professionel hjælp er til stede.