Brancherettet efteruddannelse

EU-efteruddannelse for godschauffører

2023

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 322 af 30/03/2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 22, § 23 og § 24.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:

  • Færdselsregler
  • Regler for arbejdstid
  • Køre- og hviletidsregler
  • Trafiksikkerhed
  • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
  • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
  • Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop