Brancherettet efteruddannelse

EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del

2023

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:

  • Færdselsregler
  • Regler for arbejdstid
  • Køre- og hviletidsregler
  • Trafiksikkerhed
  • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer
  • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
  • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan