Valgfri efteruddannelse

Blokvognskørsel tung transport

2023

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung transport.

Deltageren får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:

 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods
 • Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning
 • Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk
 • Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods
 • Valg af køretøjer samt opbygning af moduler til tung transport
 • Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted
 • Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven
 • Planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung transpor
 • Ruteplanlægning og fremkommelighed
 • Bro- og vejklassificeringer
 • Valg og anvendelse af korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelse af tungt gods
 • Afmærkning af tungt gods efter gældende lovgivning
 • Korrekt placering af tungt gods i forhold til tilladt totalvægt og akseltryk
 • Lastsikring efter gældende normer
 • Valg og opbygning af moduler til tung transport
 • Eftersyn, kontrol og fejlmelding af det hydrauliske system