Valgfri efteruddannelse

Blokvognskørsel omfangsrigt gods

2023

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:

 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til omfangsrigt gods
 • Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis
 • Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods
 • Afmærke omfangsrigt gods efter gældende lovgivning
 • Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk og dimensioner i øvrigt
 • Lastsikre efter gældende EU norm.

Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven

 • Planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde
 • Ruteplanlægning og fremkommelighed
 • Bro- og vejklassificeringer for omfangsrigt gods
 • Opmåling af broer og brohøjder
 • Ansøgning om særtransporttilladelse
 • Valg og anvendelse af korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelse af omfangsrigt gods
 • Afmærkning af omfangsrigt gods efter gældende lovgivning
 • Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk og dimensioner
 • Lastsikring efter gældende EU-normer