Valgfri efteruddannelse

Ajourføring i kørsel med el-lastbiler

2023

Deltageren får den teoretiske viden for betjening af en el-lastbil og på grundlag af sin viden om forskellige kontrolog sikkerhedssystemer, samt foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel og foretage evakuering fra køretøj.

Deltageren får teori om de faktorer, der påvirker elforbruget og teori om hvordan man får lastbilen til at regenerere.