Valgfri efteruddannelse

Ajourføring i kørsel med el-busser

2023

Deltageren har viden om betjeningen af el-bussen og kan på grundlag af sit kendskab til de forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer foretage de eftersyn på bussen, som chaufføren har ansvaret for.

Deltageren har viden om de faktorer, der påvirker elforbruget under kørslen og kendskab til hvordan man bedst får bussen til at regenerere strømmen under kørslen. Deltageren kan foretage forebyggelse af ulykker i eller ved køretøjet, og kan foretage: Alarmering Evakuering fra køretøjet Anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel.