Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for turistbuschauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af turistkørsel både nationalt og internationalt.

Deltageren har fået sin viden opdateret om de forskellige former for turistkørsel, herunder udfyldelse af relevante papirer ned relation til bus, passagerer og chauffør, som finder anvendelse i Danmark og Europa.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer der, vedrører:

  • Alm. turistbuskørsel
  • Konflikthåndtering og kundeservice
  • Sikkerhedsinstruktion, herunder præsentationsteknikInternational lovgivning med relevans for turistbuskørsel
  • Ren- og vedligeholdelse