Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for tankbilchauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige typer af gods i tankbiler. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Forskellige typer af gods i tankkøretøjer, herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign.
 • Driftsog sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v.
 • Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger
 • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning.
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
 • Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank.
 • Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter
 • Kundeservice og konflikthåndtering