Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for stykgods og distributionschauffør

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel.

  • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
  • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods
  • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normaleog afvigende transporter
  • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre
  • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
  • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
  • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægtArbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidle
  • rAjourføring af færdselsregler af særlig betydning for områdetKundeservice og konflikthåndtering