Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for særtransportchauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne.

 • Blokvognstyper og -opbygninger
 • Driftsog færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyrSærtransporttilladelser
 • Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
 • Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods
 • Samarbejde med følgebil
 • Tur og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Det særlige vejnet og signaturforklaringer
 • Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/ hjælpemidlerAjourføring af færdselsregler af særlig betydning for områdetKundeservice og konflikthåndtering