Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for rutebuschauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel.
Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

  • Kundeservice og konflikthåndtering
  • Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
  • Trafikselskabernes kvalitetskrav
  • Billettering og regionale takstsystemer
  • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
  • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning