Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for renovationschauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige typer af affald.

  • Driftsog færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøj, containere, flakkøretøjers wireog kroghejs, komprimatorer, mekanisk og hydraulisk udstyr
  • Typebestemmelse af affald
  • Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder ved indsamling
  • Vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald, samt om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Indsamling og håndtering af olie-og kemikalieaffald samt andet farligt affaldKontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig.
  • Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier
  • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner
  • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
  • Håndtering af tunge eller hyppige løftLastsikring af forskellige typer af affald, tilladt akseltryk og tilladt totalvægtArbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidlerAjourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
  • Kundeservice og konflikthåndtering