Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for kranførere

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere forskellige typer af kraner monteret på lastbil. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Krantyper og -opbygninger, driftsog sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende vedligehold af kranog anhugningsudstyr.
 • Anmeldelse og kranjournalUdvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv.
 • Håndtering af betjeningskonsoller til manueltog fjernbetjente kraner
 • Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner monteret på lastbil
 • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vindog vejrforhold.
 • Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Sikkerhedsbestemmelser ved afog påmontering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, læssegrab m.fl.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidlerAjourføring af færdselsregler af særlig betydning for områdetKundeservice og konflikthåndtering