Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for flyttechauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere og transportere forskellige typer af flyttegods både nationalt og internationalt.

  • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: flyttetekniske hjælpemidler og læssebagsmæk
  • Håndtering af relevante transportdokumenter for nationale og internationale transporter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget flyttegods
  • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale -og afvigende transporter
  • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
  • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige flyttegodstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
  • Ergonomi-forebyggelse af skader i muskler og led med fokus på tunge løft
  • Lastsikring af flyttegods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
  • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler samt sikkerhedsmæssig korrekt brug af flyttetekniske hjælpemidler og kendskab til nyeste hjælpemidler
  • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
  • Kundeservice og konflikthåndtering