Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for entreprenørchauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige former for entreprenørkørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
 • Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
 • Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørse
 • lHåndtering af bigbag og storsække o.lign.
 • Sikkerhedsbestemmelser ved pålæsning og aftipning af køretøj med grab
 • Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign.
 • Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave.
 • Håndtering af forskellige typer rullepresenninger.
 • Vægtberegning af vådt og tørt gods.
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægtTurog ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led.
 • Håndtering af tungeeller hyppige løftArbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering