Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for dyretransportchauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere levende dyr i dertil indrettede oggodkendte køretøjer. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Driftsog færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt af mekanisk og hydraulisk udstyr
 • Vurdering af transportegnethed af levende dyr
 • Adfærd, roller og ansvarsfordeling imellem chauffør, afsender og transportør
 • Forebyggelse af smitterisiko MRSATurog ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Køreog hviletids regler i forbindelse med transport af levende dyr.
 • Forholdsregler under transporten hvis dyr er i fare for at lide unødig overlast – hvad siger lovgivningen?
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring og sikker og korrekt drivning af dyr samt forebyggelse af slagmærker på dyr.
 • Forebyggelse af skade på dyr ved sikker og korrekt brug af løftbare dæk på køretøjer med flere etager.
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering