Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtereog transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr
 • Fødevaresikkerhed og egenkontrol ved transport af mælk og mejeriprodukter
 • Begrænsning af bakterievækst ved transport af mælk og mejeriprodukter
 • Rengøring og hygiejne i forbindelse med transport af mælk og mejeriprodukter
 • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Branchekendskab i mejeribruget
 • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af mælk og mejeriprodukter, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering