Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik

2023

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af flexkørsel under reglerne for OST.

Deltageren har fået sin viden opdateret om de forskellige former for flexkørsel, herunder korrekt kommunikation med de forskellige typer af passagerer, som benytter flextrafik.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation og kulturforståelse
  • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
  • Ren- og vedligeholdelse
  • Trafikselskabernes kvalitetskrav
  • Anvendelse af udstyr f.eks., autostole og selepuder