Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring for autohjælpschauffører

2023

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

  • Bugsering og bjærgning af køretøjer, herunder nye køretøjstyper som f.eks. el-, hybrid og brintkøretøjer på grillog ladvogn
  • Anhugning, lastning og lastsikring af forskellige typer emner (fx campingvogne mv.)
  • Udrykningsbekendtgørelsen
  • Slæbningsbekendtgørelsen
  • Starthjælp, fejlfinding og gældende vilkår for udførelse af småreparationer i forhold til motortyper og elektriske systemer.
  • Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt udstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuel og fjernbetjent lastning.
  • Ergonomiforebyggelse af skader i muskler og ledArbejdsmiljølovens bestemmelser for anhugning og brug af personlige værne-/hjælpemidlerFærdselsregler af særlig betydning for områdetKundeservice, konflikthåndtering og situationsbestemt kommunikationUddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til, at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis