Valgfri efteruddannelse

Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbanen

2023

Deltageren har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:

Lovgrundlag for vintertjeneste, organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste, meteorologi og varslingssystemer, tømidlers anvendelse og miljøbelastning, diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt sikkerhed i udførelse af vintertjeneste.

Deltageren kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 1103 af 16.09.2010.

Deltageren kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.