Reservationsforespørgsler, samt ophævelse af reservation

05-01-2023

Reservationsforespørgsler skal indsendes til Planlægningen 5 uger inden ønsket dato for prøveafholdelse på planlaegning@fstyr.dk 

Færdselsstyrelsen frigiver forhåndsreserverede prøver uden varsel, uanset kategori og type, såfremt disse ikke er booket senest 5 hverdage inden kl. 12:00 før prøvens afholdelse.