Opdatering af Køreprøvebooking

07-04-2023

Pr. 27. marts 2023 gennemfører KOMBIT en systemopdatering af Køreprøvebooking.

Hvad betyder det for dig som kørelærer?

Opdateringen medfører, at prøver ikke længere kan ombyttes mellem elever.

Hvis en elev efter den 27. marts 2023 bliver forhindret i at komme til sin prøve, skal prøven afbestilles, hvorefter den vil blive tilgængelig for andre kørelærere at booke i løsningen. 

Afbestilles prøven mindre end to hverdage før prøvens afholdelse, skal der betales et nyt gebyr, før en ny prøve kan bookes. Der er dog visse undtagelser, herunder hvis forfaldet skyldes dokumenteret sygdom hos kørelærer eller elev. Se bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område her. 

Køreeleven vil som hidtil kunne logge ind i Køreprøvebooking og følge sit eget forløb.

Kommunerne og KOMBIT vil i samarbejde med Færdselsstyrelsen løbende evaluere funktionerne i Køreprøvebooking.