Vejledning

Vejledning om udstationeringsreglerne for buschauffører

2023

Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover søger den at svare på de hyppigst stillede spørgsmål inden for området.