Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt garantitekst

2023