Vejledning

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

2018

Vejledningen beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.