Vejledning om assessorer i forsøg med selvkørende motorkøretøjer

2023