Risikobaseret tilsyn for 22/12/2021 synsvirksomheder - gældende fra 1. februar 2022

2023

Færdselsstyrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre en ensartet synskvalitet i henhold til gældende bestemmelser.