Vejledning

Politiets foreskrifter for brug af kontrolapparater

2023

Vejledning til hvordan analoge og digitale kontrolapparater skal bruges i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne.