Vejledning

Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel

2023

Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel

Det følger af færdselslovens § 67, stk. 3, at føreren af et køretøj til enhver tid skal være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og
at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

Færdselsstyrelsens ”Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel” indeholder eksempler på, hvad og hvordan du som chauffør i forhold til færdselslovens § 67, stk. 3, selv kan kontrollere ved køretøjet, herunder påhængskøretøjet (påhængsvognen
og sættevognen m.v.) inden kørsel.

Kontrollamper, alarmer og informationssystemet:

Du kan, efter motoren er startet, kontrollere, at køretøjets kontrollamper, alarmer og informationssystem ikke indikerer fejl.

Styretøj

Du kan kontrollere, om bilen har ratslør. Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger. Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden unormal modstand, og der bør ikke være mislyde.

Bilen må ikke trække til siderne under ligeud kørsel på jævn/tør vej, og der bør ikke forekomme slag eller rystelser i rattet.

Du kan kontrollere, om monteringsboltene til drejekransen på et påhængskøretøj er fastspændte.

Bremser

Ved køretøjer med trykluftsbremser kan du kontrollere, om bremsesystemet er tæt ved at pumpe bremsesystemet op til højeste arbejdstryk. Herefter standses motoren, og bremsepedalen trædes i bund. Hvis der er hørbar udsivning
eller trykfald, er der en utæthed. Stort luftforbrug ved nedtrædning af bremsepedalen kan indikere fejl på bremserne.

Driftsbremsen afprøves ved lav hastighed. Driftsbremsen skal have en sådan virkning, at bremselængden for biler og vogntog f.eks. ved nedbremsning fra 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m.

Hvis køretøjet afviger fra sin kurs (trækker til en af siderne) under nedbremsning, eller der er unormal støj eller vibrationer fra bremserne, tyder det på fejl.

Du kan foretage en simpel vejledende kontrol af driftsbremsen på et

Få mere information på www.fstyr.dk

påhængskøretøj ved at afmontere forsyningsslangen. Forsøg herefter at trække påhængskøretøjet med bilen.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre eller kun med stort besvær, bør du kunne anse bremseevnen på påhængskøretøjet som værende tilstrækkelig.

Lygter og reflekser

Du kan kontrollere, om alle lygter virker, og om reflekser er til stede og i orden.

Dæk og affjedring:

Du kan kontrollere dækkene. Mønsterdybden skal være mindst 1 mm, dækkene bør ikke være slidt ujævnt, og dækkene skal være uden beskadigelser. Du kan endvidere kontrollere, om luftfjederbælgene er tætte. Hvis der er hørbar udsivning eller trykfald, er der en utæthed.

Sammenkobling:

Der må ikke forekomme væsentligt slør mellem bilen og påhængskøretøjet, koblingen skal være låst, og kontrolstift/indikator på bilens koblingsdel skal være intakt og fungere, og evt. karabinhage på sættevognsskammel skal være monteret.

Andet:

Du kan kontrollere, at underkøringsbeskyttelsen bagtil er intakt og i transportstilling. Afstanden (vandret) fra køretøjets  bagerste, nederste punkt til  underkøringsbeskyttelsen må max. være 40 cm (dog 70 cm på køretøjer med container/veksellad, hvor container/veksellad hejses op bag fra). Du kan desuden kontrollere, om udsynet er tilstrækkeligt, at ruderne er rene, og at spejlene er indstillet