Forklaring

eSyn fejlkoder (version 14)

2023

Fejlkoderne i eSyn anvendes i det omfang det er muligt til at beskrive fejl eller mangler ved syn og vedligeholdelseskontrol.

I tilfælde, hvor der ikke findes en egnet fejlkode i eSyn, beskrives fejlen med fri tekst, der tilføjes en vurdering af om fejlen er en mindre fejl, en væsentlig fejl eller farlig fejl. Konstateres en farlig fejl, vurdere synsmedarbejderen om der i den konkrete situation kan fastsættes vilkår, der giver mulighed for videre kørsel.