Vejledning

Vejledning i dokumentationen for beherskelse af dansk

2023

Dokumentation for beherskelse af dansk er nødvendigt, for at blive optaget på et godkendt kursus for taxichauffører.

Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus som nævnt i § 20 forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.