Retningslinjer

Bilag A: Dokumentationsmateriale

2023

Bilag A: Dokumentationsmateriale, som det godkendte uddannelsescenter til stadighed skal være i besiddelse af og som skal være til rådighed ved tilsyn.

 

Tilrettelæggelse af uddannelsens struktur og fagligt indhold

 1. Undervisningsplaner, jf. Færdselsstyrelsens regler, for hvert af de kurser, der udbydes. Skabelonen i bilag C kan anvendes.
 2. Skema med tidsangivelse, angivelse af emner samt underviserens navn. Skemaet skal være synligt for chaufførerne.
 3. Undervisningsplan, der godtgør, at Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer følges.
 4. Redegørelse for, hvilket udstyr der til stadighed anvendes i forbindelse med kvalifikationsuddannelsen.

Tilrettelæggelse af prøver

 1. Færdselsstyrelsens vejledning til den praktiske prøve i lastsikring.
 2. Færdselsstyrelsens vejledning for prøveafvikling i Multitest.

Undervisernes kvalifikationer og kompetencer

 1. Dokumentation for Voksenunderviser eksamen eller tilsvarende uddannelse for undervisere i de chaufførspecifikke emner.
 2. Dokumentation for, at undervisere i chaufførspecifikke emner har mindst 3 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet.
 3. Dokumentation, der godtgør, at undervisere i de chaufførspecifikke emner minimum har kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveauet inden for transportområdet. (f.eks. svendebrev eller dokumentation fra IKV).
 4. Dokumentation for at undervisere i de chaufførspecifikke emner har gennemført efteruddannelse blandt emnerne i afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF.
 5. Dokumentation for, at undervisere i de chaufførspecifikke emner løbende vedligeholder erhvervserfaring inden for transportområdet.
 6. Dokumentation for, at undervisere, der skal forestå køretimer, har pædagogisk erfaring og erfaring som faglært chauffør eller tilsvarende erfaring, f.eks. som kørelærer.
 7. Instruktørbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, der maksimum er 5 år gammelt.
 8. Dokumentation for gennemført instruktøruddannelse i brandbekæmpelse.

Chaufførernes deltagelse i undervisningen

 1. Dokumentation, der godtgør, at den enkelte chauffør tidsregistreres i forhold til opnåelse af en fuld uddannelse, evt. ved den af Færdselsstyrelsens udarbejdede lektionsplan,
 2. Oversigt over den enkelte chaufførs individuelle køretimer udarbejdet og ført efter gældende regler.
 3. Punkterne 15 og 16 dokumenteres ved udfyldelse af den i bekendtgørelsen krævede lektionsplan.
 4. Kopi af gyldigt originalt kørekort.