Mål- og resultatplan

Læs om Færdselsstyrelsens kerneopgaver samt strategiske grundlag og hovedopgaver, herunder mission og vision, der er beskrevet i mål- og resultatplanen.

I Færdselsstyrelsen har vi en bred vifte af opgaver. Alle opgaverne centrerer dig om sikker og bæredygtig mobilitet. Vi er godt og vel 600 dygtige medarbejdere, der er spredt ud over hele landet. Lige fra vores hovedkontor i Ribe til Rønne på Bornholm.

Ét af Færdselsstyrelsen ansvarsporteføljer er på kørekortområdet, hvor nogle af vores kerneopgaver indbefatter

  • Prøveafvikling
  • Prøveplanlægning
  • Kørekortadministration
  • Regulering og juridisk understøttelse


Et andet centralt område er køretøjsteknik-området. Her tæller bare nogle af styrelsens kerneopgaver  

  • Erhvervstransport
  • Køre- og hviletid
  • Køretøjsteknik
  • Taxi- og vejtransportuddannelser
  • Syn af køretøjer


Hovedopgaverne, som Færdselsstyrelsen arbejder med, er trafiksikkerhed, mobilitet og grøn transport på vejområdet. Målene er udarbejdet i samarbejde Transportministeriet og dets departement. Du finder mål- og resultatplanen herunder.  

Har du lyst til at være med til at løse nogle af vores mange opgaver? Så læs med under Job & karriere og find ud af, om Færdselsstyrelsen kunne være et sted for dig.

Mål- og resultatplaner

Årsrapporter