Revisererklæring

Revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

2023

Blanketten benyttes til virksomheders revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport