Tro og love erklæring

Ombytning af udenlandsk kørekort - Gruppe 2

2023

Tro og love erklæring om 2 års reel føreranciennitet samt vedrørende frakendelse mv.