Tro- og love erklæring

Fornyelse af ældre dansk kørekort - Tro og love erklæring til brug for fornyelse efter kørekortbekendtgørelsen § 96, stk. 3

2023