Erklæring

Erklæring om erfaring

2023

Erfaringserklæringen bruges af buschauffører for at dokumentere opfyldelsen af kravet om kørselserfaring.