Ansøgning

Ansøg om yderligere tilladelser til international varebilskørsel

2023

Brug denne blanket når du vil søge om yderligere tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil